Senast publicerat 05-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 18/2017 rd Plenum Tisdag 7.3.2017 kl. 14.01—21.18

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelseroch lagen om försäkringskassor

Regeringens propositionRP 265/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2017.