Punkt i protokollet
PR
18
2017 rd
Plenum
Tisdag 7.3.2017 kl. 14.01—21.18
7
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
RP 255/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2017. 
Senast publicerat 7.3.2017 21:52