Punkt i protokollet PR 18/2018 rd Plenum Onsdag 7.3.2018 kl. 14.02—21.05

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi

Regeringens propositionRP 2/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Senast publicerat 07-03-2018 21:42