Punkt i protokollet
PR
18
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.3.2018 kl. 14.02—21.05
9
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Senast publicerat 7.3.2018 21:48