Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 180/2018 rd Plenum Måndag 18.3.2019 kl. 12.00—14.31

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 69/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget 1 i proposition RP 69/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 2 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.