Punkt i protokollet
PR
180
2018 rd
Plenum
Måndag 18.3.2019 kl. 12.00—14.31
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget 1 i proposition RP 69/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 2 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18.3.2019 15:24