Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 181/2018 rd Plenum Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen

Regeringens propositionRP 286/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 28/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.3.2019. 

Under debatten har Krista Mikkonen understödd av Johanna Karimäki framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 286/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 

Betänkandet ”ja”, Krista Mikkonens förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 26 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Krista Mikkonens förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 26 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.