Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 181/2018 rd Plenum Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10

5.  Avbrytande av riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 4/2018 rd
Enda behandling
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandling. Talmanskonferensen föreslår att riksdagen beslutar avbryta 2018 års riksmöte efter att detta plenum är slut. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.