Punkt i protokollet
PR
19
2017 rd
Plenum
Onsdag 8.3.2017 kl. 14.04
8
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
RP 255/2016 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 255/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 8.3.2017 17:52