Senast publicerat 05-06-2021 08:08

Punkt i protokollet PR 19/2017 rd Plenum Onsdag 8.3.2017 kl. 14.04

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 255/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 255/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.