Punkt i protokollet
PR
19
2018 rd
Plenum
Torsdag 8.3.2018 kl. 16.02—18.59
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vehviläinen och Virolainen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 08-03-2018 19:12