Punkt i protokollet
PR
19
2018 rd
Plenum
Torsdag 8.3.2018 kl. 16.02—18.59
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2018. 
Senast publicerat 8.3.2018 19:15