Senast publicerat 05-06-2021 13:25

Punkt i protokollet PR 19/2018 rd Plenum Torsdag 8.3.2018 kl. 16.02—18.59

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Regeringens propositionRP 168/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2018.