Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
12
Val av Riksdagsbibliotekets styrelse
Val
VAL 18/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 12 på dagordningen är val av Riksdagsbibliotekets styrelse. 
Inför valet av ledamöter i styrelsen och ersättare för dem har undervisnings- och kulturministeriet enligt 2 § i lagen om Riksdagsbiblioteket meddelat namnen på tre sakkunniga inom statsförvaltningen, tre rättsvetenskapliga sakkunniga och tre statsvetenskapliga sakkunniga. Vidare har Riksdagsbibliotekets personal meddelat namnen på två personer inom bibliotekets personal för val av styrelsens personalmedlem och ersättare för denne.  
Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i Riksdagsbibliotekets styrelse väljer de personer som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna. 
Riksdagen valde följande personer till Riksdagsbibliotekets styrelse: 
Som företrädare för ledamöterna
Erkki
Tuomioja
sd
som ersättare Jukka
Gustafsson
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
som ersättare Aki
Lindén
sd
Jari
Koskela
saf
som ersättare Sami
Savio
saf
Pauli
Kiuru
saml
som ersättare Ruut
Sjöblom
saml
Pekka
Aittakumpu
cent
som ersättare Pasi
Kivisaari
cent
Som sakkunnigmedlemmar
Kulturråd Leena Aaltonen, som ersättare ledande sakkunnig Leena Palmen företräder sakkunniga inom statsförvaltningen
Forskningsdirektör Kaijus Ervasti, som ersättare akademiprofessor Johanna Niemi företräder rättsvetenskapliga sakkunniga
Professor Ilkka Ruostetsaari, som ersättare professor Kimmo Grönlund
företräder statsvetenskapliga sakkunniga
Som personalmedlem
Nätverksspecialist Jani
Stenvall
som ersättare informationsspecialist Sari Koski
Senast publicerat 20.6.2019 13:06