Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 14 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 
Debatt
14.07
Mikko
Kärnä
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Tässähän on kyseessä pelkästään voimaantulosäännöksen muuttaminen, mutta haluan tässä yhteydessä todeta, että on erinomaista, että hallitusneuvotteluissa saimme sovittua, että nämä aselupakäytännöt yhdenmukaistetaan koko maassa siten, että ampuma-aselainsäädäntöä ei tulla kiristämään. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 28.6.2019 11:27