Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
4
Val till Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
VAL 10/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 4 på dagordningen är val av Finlands delegation i Nordiska rådet. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i delegationen väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.  
Delegationens medlemmar meddelas att delegationen samlas till konstituerande möte i dag klockan 14.55 i mötesrum A 116. 
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i delegationen: 
Som medlemmar
Erkki
Tuomioja
sd
Eveliina
Heinäluoma
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Heidi
Viljanen
sd
Lulu
Ranne
saf
Kaisa
Juuso
saf
Vilhelm
Junnila
saf
Riikka
Purra
saf
Wille
Rydman
saml
Juhana
Vartiainen
saml
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
Mikko
Kinnunen
cent
Mikko
Kärnä
cent
Jouni
Ovaska
cent
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
Heli
Järvinen
gröna
Veronika
Honkasalo
vänst
Joakim
Strand
sv
Som ersättare
Kim
Berg
sd
Tarja
Filatov
sd
Johan
Kvarnström
sd
Paula
Werning
sd
Arja
Juvonen
saf
Jari
Koskela
saf
Sanna
Antikainen
saf
Arto
Satonen
saml
Heikki
Vestman
saml
Saara-Sofia
Sirén
saml
Sinuhe
Wallinheimo
saml
Hanna
Sarkkinen
vänst
Pekka
Aittakumpu
cent
Hilkka
Kemppi
cent
Jenni
Pitko
gröna
Pirkka-Pekka
Petelius
gröna
Paavo
Arhinmäki
vänst
Anders
Adlercreutz
sv
Senast publicerat 19-06-2019 17:24