Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
5
Val till Finlands delegation i Europarådet
Val
VAL 11/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 5 på dagordningen är val av Finlands delegation i Europarådet. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i delegationen väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.  
Delegationens medlemmar meddelas att delegationen samlas till konstituerande möte i dag klockan 15.30 i mötesrummet Lönn i Lilla parlamentet. 
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i delegationen: 
Som medlemmar
Kimmo
Kiljunen
sd
Tarja
Filatov
sd
Minna
Reijonen
saf
Anne-Mari
Virolainen
saml
Petri
Honkonen
cent
Som ersättare
Mika
Niikko
saf
Elina
Lepomäki
saml
Hilkka
Kemppi
cent
Inka
Hopsu
gröna
Jussi
Saramo
vänst
Senast publicerat 19.6.2019 17:45