Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
6
Val till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Val
VAL 12/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 6 på dagordningen är val av Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i delegationen väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna. 
Delegationens medlemmar meddelas att delegationen samlas till konstituerande möte onsdag 19.6.2019 klockan 13.15 i kabinett 1 i A-huset. 
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i delegationen: 
Som medlemmar
Johannes
Koskinen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Vilhelm
Junnila
saf
Pia
Kauma
saml
Arto
Pirttilahti
cent
Inka
Hopsu
gröna
Som ersättare
Kimmo
Kiljunen
sd
Tom
Packalén
saf
Juha
Mäenpää
saf
Ilkka
Kanerva
saml
Antti
Kurvinen
cent
Markus
Mustajärvi
vänst
Senast publicerat 19.6.2019 19:24