Punkt i protokollet
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
9
Val av Folkpensionsanstaltens fullmäktige
Val
VAL 15/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 9 på dagordningen är val av Folkpensionsanstaltens fullmäktige. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar i Folkpensionsanstaltens fullmäktige och deras ersättare väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna. 
Riksdagen valde följande medlemmar i Folkpensionsanstaltens fullmäktige och deras ersättare: 
Ilmari
Nurminen
sd
varavaltuutettunaan Kim
Berg
sd
Tarja
Filatov
sd
som ersättare Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Kristiina
Salonen
sd
som ersättare Paula
Werning
sd
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf
som ersättare Jouni
Kotiaho
saf
Mika
Niikko
saf
som ersättare Kaisa
Juuso
saf
Ritva
Elomaa
saf
som ersättare Mikko
Lundén
saf
Sari
Sarkomaa
saml
som ersättare Terhi
Koulumies
saml
Antti
Häkkänen
saml
som ersättare Anna-Kaisa
Ikonen
saml
Markus
Lohi
cent
som ersättare Pekka
Aittakumpu
cent
Hanna-Leena
Mattila
cent
som ersättare Petri
Honkonen
cent
Belaynesh
Forsgrén
gröna
som ersättare Sofia
Virta
gröna
Anna
Kontula
vänst
som ersättare Katja
Hänninen
vänst
Senast publicerat 19-02-2020 19:27