Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 19/2021 rd Plenum Fredag 5.3.2021 kl. 13.00—15.19

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Regeringens propositionRP 237/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2021.