Senast publicerat 05-06-2021 01:04

Punkt i protokollet PR 2/2016 rd Plenum Torsdag 4.2.2016 kl. 15.59—21.43

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier

Regeringens propositionRP 151/2015 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet. 

Debatt
21.37 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Asuntosäästöpalkkiojärjestelmää uudistettiin viime hallituskaudella. Silloin ylärajaa pidennettiin 39 vuoteen, ja nyt on tarkoitus alarajaa pudottaa 15 vuoteen, niin että nuoret pääsisivät aiemmin säästämään rahaa tuon ensimmäisen asunnon hankkimiseen. Näille asp-talletuksille maksetaan korkoa ja lisäkorkoa, jotka ovat siis verovapaita, ja tällä hetkellä korko on 1 prosentti, ja pankin kanssa sovitaan sitten lisäkoron suuruus, 2—4 prosenttia. Lisäkorkoa maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta. Nyt kun tuo alaraja pudotetaan 15 vuoteen ja hallitus on päätynyt siihen malliin, missä rajataan tätä säästettävää rahaa niin, että alaikäinen nuori voi vain omalla työllä ansaittuja varoja asp-säästää, niin silloin tarpeelliseksi tuli tuon lisäkoron säätäminen niin, että tietyissä tilanteissa nuori voisi ilmoittaa, että hän käyttää tuota parempaa korkoa vasta täysi-ikäiseksi tultuaan, sillä todennäköistä on, että näiden ikävuosien, 15:stä tuonne täysi-ikäisyyteen, asp-säästösummat jäävät varsin pieniksi, jos nuori ne esimerkiksi omalla kesätyöllään ansaitsee. Tässä esityksessä todetaan, että tällaisiksi varoiksi katsottaisiin myös omatoimisesti hankitun omaisuuden tuotto. 

Arvoisa puhemies! Itse toivon, että ympäristövaliokunta selkeyttää vielä tämän kirjauksen aivan yksiselitteiseksi niin, että siinä on mahdollista käyttää esimerkiksi rippikoululahjoja, syntymäpäivälahjoja taikka vaikkapa valmistujaislahjoja ja tämäntyyppisiä nuoren omia tuloja, jos hän haluaa nuo lahjat esimerkiksi sitten säästöön laittaa. Kuitenkin siinä puhutaan viisikymppisistä, satasista, ja on hienoa, jos 15—17-vuotiaat nuoret päättävät niitä jo siinä iässä ensiasunnon säästämiseen laittaa. Itse olisin ollut valmis säätämään tämän lain ilman tällaista omalla työllä ansaittua ‑rajoitetta, sillä meillä on jo tänä päivänä lahjarajat, mitä voi toiselle lahjana antaa, ja en näe sellaista tässä, että tästä syntyisi malli, jossa joku toinen laittaisi toisen tilille rahaa, vaan uskon niin, että aika lailla pienistä summista nämä tulevaisuudessakin tulevat kertymään. Asp-säästäminen on hieno tapa, ja kannustan siihen kaikkia nuoria. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.