Senast publicerat 04-06-2021 21:12

Punkt i protokollet PR 2/2016 rd Plenum Torsdag 4.2.2016 kl. 15.59—21.43

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Regeringens propositionRP 141/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

Debatt
18.42 
Ritva Elomaa ps :

Arvoisa puhemies! Suomalainen ruuantuotanto on todella tärkeää niin kansalaiselle kuin huoltovarmuuden kannalta. Suomessa viljelijä on tällä hetkellä aika vaikeuksissa, aika suurissakin vaikeuksissa, ja myös byrokratia edelleenkin on todella suurta viidakkoa. Viime aikoina on ollut — tänä aamuna oli viimeksi — uutisissa kotimaisen tomaatin tuottamisesta, ja nyt kun maatalousministeri on paikalla, niin haluaisinkin kysyä tällaista asiaa: Kun etelästä, esimerkiksi Espanjasta, tuodaan Suomeen espanjalaista tomaattia ja sitä verrataan kotimaiseen tomaattiin, täällä tuotettuun, käytetäänkö kasvinsuojeluun niin sanottuja myrkkyjä, suoja-aineita, espanjalaisissa tomaateissa enemmän kuin kotimaisissa? Mitä eroa tässä on, ja onko eroa? Me tiedämme, että suomalainen ruoka on puhdasta ja usein puhtaampaa kuin monessa muussa maassa tuotettu ja hyvin turvallista syödä, mutta ennen kaikkea haluaisin tähän vastauksen, jos ministeri on tietoinen. 

18.44 
Mikko Savola kesk :

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Elomaa otti sinänsä tärkeän asian esiin. Me EU:ssa tuotamme ruokaa ja olemme samoilla markkinoilla, mutta tuotamme ruokaa eri pelisäännöillä. Joissain maissa voi eläinten kohdalla antibiootteja käyttää huomattavasti enemmän, myös eläinsuojelulainsäädäntö on aivan eri tasolla kuin millä se meillä Suomessa on. Silti nämä eri tuotantokustannuksilla tuotetut tuotteet ovat tuolla kaupan hyllyllä vierekkäin, ja hintakaan ei voi silloin olla sama, mutta kotimainen tuote on laadukkaampi ja huomattavasti eettisemmillä pelisäännöillä tuotettu. 

Haluaisin myös kysyä nyt ministeri Tiilikaiselta siitä, minkälaista keskustelua Euroopan unionin sisällä käydään yhteisten pelisääntöjen luomisesta tuotantoon, peilaten myös sitten siihen, kun käymme EU:n ja Yhdysvaltain välillä TTIP-neuvotteluja, vapaakauppaneuvotteluja, ruuantuotannon alkuperävaatimusten, ruuantuotantotapojen suhteen, jotta elintarvikkeet myös siinä paljon suuremmassa mittakaavassa pystyisivät edes jollain tasolla olemaan samoilla lähtökohdilla ja samoilla tuotantotavoilla tehtyjä ja sitä kautta myös samalla kustannusrakenteella tehtyjä, jotta suomalainenkin tuottaja pystyy kilpailemaan näillä globaaleilla markkinoilla. 

18.45 
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kiitos edustajille kysymyksistä. Ajattelin tuossa seuraavassa päiväjärjestyksen kohdassa käyttää pienen johdantopuheenvuoron, ja voidaan sitten jatkaa keskustelua. 

Edustaja Elomaalle lyhyesti: Vaikka meillä on samankaltainen EU-lainsäädäntö ja kohtuullisen harmonisoitua esimerkiksi tämä kasvinsuojeluaineitten käyttö, niin toki viljelykäytännöt vaihtelevat erittäin paljon. En nyt lähde arvioimaan muitten maitten tuottajien menetelmiä, mutta suomalaisessa kasvihuonetuotannossa torjunta-aineitten käyttö on äärimmäisen vähäistä. Esimerkiksi tuholaistorjuntaa pyritään hoitamaan biologisin menetelmin. 

Mitä tulee edustaja Savolan laveampaan kysymykseen, miten erilaisten tuotantostandardien keskinäiset suhteet sitten kehittyvät, jos kilpailua vapautetaan, niin EU:ssa on kyllä vahva tahto säilyttää mahdollisuus, että koko Euroopan unionin alueella pystytään erilaisista sopimuksista huolimatta ruuantuotanto turvaamaan. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.