Punkt i protokollet
PR
2
2017 rd
Plenum
Tisdag 7.2.2017 kl. 14.04—17.46
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
RP 273/2016 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Senast publicerat 8.2.2017 14:48