Senast publicerat 05-06-2021 14:17

Punkt i protokollet PR 2/2018 rd Plenum Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 197/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.