Annan punkt i protokollet
PR
2
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05
2.1
Regeringens propositioner
Under uppehållet i riksmötet lämnade statsrådet 11.1, 25.1 och 1.2.2018 regeringens propositioner RP 196—206/2017 rd. Propositionerna RP 196/2017 rd och 197/2017 rd tas till remissdebatt i detta plenum. 
Senast publicerat 07-02-2018 14:30