Annan punkt i protokollet
PR
2
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05
2.2
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 11.1 och 18.1.2018 unionsärendena U 71—73/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 07-02-2018 15:41