Annan punkt i protokollet
PR
2
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05
2.3
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 524, 532, 534, 536—617, 619, 620, 626, 629/2017 rd har anlänt till riksdagen. 
Senast publicerat 07-02-2018 15:41