Senast publicerat 05-06-2021 13:43

Punkt i protokollet PR 2/2018 rd Plenum Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES)

Regeringens propositionRP 196/2017 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

Debatt
15.46 
Sinuhe Wallinheimo kok :

Arvoisa puhemies! Esitys sinänsä on hyvä. Itse asiassa kiinnitin huomiota tuohon lainsäädännön arviointineuvoston lausuntoon tämän lain aiemmasta versiosta, ja siinä kritiikki mielestäni oli erittäin rakentavaa, ja siinä vaadittiin terävyyttä erityisesti hallituksen esityksen taloudellisista vaikutuksista. On myönnettävä, että suurin osa näistä arviointineuvoston parannusehdotuksista on otettu huomioon, mutta siellä on muutamia kohtia, joissa käsitellään alalla toimiville yrityksille koituvia lisäkustannuksia, ja siellä on kaksi kansallista lisäkriteeriä, jotka aiheuttavat kustannuksia. Toisaalta työ- ja elinkeinoministeriö nimenomaan on kokeiluministeriö, jossa on tämä yksi sisään ja yksi ulos ‑periaate, eli jos kustannuksia tulee, niin jostain ne pitäisi sitten ottaa pois. Kuinka ministeri tähän vastaa, ja onko tämä todellakin otettu huomioon nyt sitten ainakin jatkossa? 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.