Punkt i protokollet
PR
2
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor samt med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 08-02-2018 10:48