Senast publicerat 05-06-2021 13:44

Punkt i protokollet PR 2/2018 rd Plenum Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 192/2017 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Debatt
15.48 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan muun muassa tietyille yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluiden tarjoajille sekä eräille digitaalisten palveluiden tarjoajille tietoturvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa ja häiriöiden raportointia koskevia velvoitteita. Mielestäni tämä on erittäin ajankohtainen ja hyvä esitys, ja voisi ajatella, että miksi tätä ei ole jo aikaisemmin tehty. 

Digitalisaation myötä yhä useammat palvelut tulevat riippuvaisiksi viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien tuottavasta toiminnasta. Tietoturvallisuuden tason kasvattaminen on tärkeää yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta. Digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoa voi tosin jarruttaa se, ettei niitä kohtaan tunneta luottamusta. Tähän voi tietenkin heti sanoa, että jos Pentagonin järjestelmiin voi murtautua ja hakkeroida niitä, niin miksei myös meillä. 

Kaikki se, mitä voimme kuitenkin tehdä turvallisuuden hyväksi, tulee tehdä. Tietoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä voi aiheutua merkittäviä taloudellisia seurauksia niin yhteiskunnalle kuin yksittäisille kansalaisille ja yrityksille. Yksittäisten kansalaisten ja yritysten kannalta erityisen merkityksellisiä ovat häiriöt, joiden seurauksena ulkopuolinen taho voi päästä käsiksi heidän luottamuksellisiin tietoihinsa. Monet ovat jo sosiaalisen mediankin suhteen hyvin varovaisia, ja se on suurta viisautta. Se, minkä sinne laittaa, siellä myös pysyy. 

Hallituksen ehdotuksen tavoitteena on lisätä kansalaisten ja yritysten luottamusta digitaalisiin toimintatapoihin ja parantaa yhteiskunnan toiminnan sekä kansalaisten kannalta keskeisten palveluiden tietoturvallisuutta. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tietoturvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa ja häiriöiden raportointia koskevia velvoitteita, esimerkiksi velvoitetta ilmoittaa merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä valvovalle viranomaiselle ja yleisölle. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys jo nyt, mutta ei vain ole. Onkin hyvä, jos [Puhemies koputtaa] tämäkin seikka saadaan tällä muutoksella kuntoon. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.