Senast publicerat 05-06-2021 14:16

Punkt i protokollet PR 2/2018 rd Plenum Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kuba om luftfart

Regeringens propositionRP 187/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.