Punkt i protokollet
PR
2
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55
8
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kuba om luftfart
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 08-02-2018 11:12