Senast publicerat 05-06-2021 14:16

Punkt i protokollet PR 2/2018 rd Plenum Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om luftfart

Regeringens propositionRP 186/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.