Senast publicerat 06-06-2021 01:49

Punkt i protokollet PR 2/2020 rd Plenum Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01

6.  Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Övrigt ärendeÖ 5/2019 rd
Remissdebatt

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.