Punkt i protokollet
PR
20
2019 rd
Plenum
Onsdag 19.6.2019 kl. 14.02—15.26
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2019. 
Senast publicerat 20.6.2019 15:21