Punkt i protokollet
PR
20
2020 rd
Plenum
Tisdag 10.3.2020 klo 14.06—15.10
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020. 
Senast publicerat 10-03-2020 16:12