Senast publicerat 04-03-2022 14:12

Punkt i protokollet PR 20/2022 rd Plenum Fredag 4.3.2022 kl. 12.59—13.03

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 141/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2022.