Senast publicerat 04-06-2021 17:40

Punkt i protokollet PR 21/2015 rd Plenum Tisdag 16.6.2015 kl. 14.04—17.16

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 4/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2015 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.