Punkt i protokollet
PR
21
2015 rd
Plenum
Tisdag 16.6.2015 kl. 14.04
3
Silvia Modigs begäran om befrielse från uppdraget som ledamot i Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Begäran om befrielse
Enda behandling
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Silvia Modig begär om befrielse från uppdraget som ledamot i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 
Talmanskonferensen förordar begäran. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum onsdag 17.6.2015 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 17.6.2015 klockan 11. 
Senast publicerat 23-08-2016 12:54