Punkt i protokollet
PR
21
2015 rd
Plenum
Tisdag 16.6.2015 kl. 14.04—17.16
5
Fyllnadsval till kanslikommissionen
Val
Talman Maria Lohela
Ärende 5 på dagordningen är fyllnadsval till kanslikommissionen. Jag konstaterar att valet är enhälligt. 
Riksdagen valde Krista Mikkonen till ersättare i kanslikommissionen. 
Senast publicerat 23-08-2016 12:54