Punkt i protokollet
PR
21
2016 rd
Plenum
Onsdag 9.3.2016 kl. 14.00
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.3.30216. 
Under debatten har Sari Essayah understöd av Peter Östman föreslagit att lagförslag 2 och 3 förkastas. Ilmari Nurminen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att lagförslag 1—3 förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Andre vice talman Paula Risikko
Först ska riksdagen besluta om lagförslag 2 och 3. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 94 ja, 47 nej; 58 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 2 och 3 i proposition RP 145/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen 
Andre vice talman Paula Risikko
Nu ska riksdagen besluta om lagförslag 1. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 50 nej; 51 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 i proposition RP 145/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. 
Peter Östmans /kd anmälan att han avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 09-11-2017 13:58