Punkt i protokollet
PR
21
2017 rd
Plenum
Fredag 10.3.2017 kl. 12.59—14.05
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
RP 273/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2017. 
Senast publicerat 10.3.2017 15:28