Punkt i protokollet PR 21/2018 rd Plenum Tisdag 13.3.2018 kl. 14.01—17.32

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi

Regeringens propositionRP 2/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 2/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

Senast publicerat 14-03-2018 10:06