Senast publicerat 09-03-2022 09:57

Punkt i protokollet PR 21/2022 rd Plenum Tisdag 8.3.2022 kl. 14.05—19.07

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 198/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2022.