Punkt i protokollet
PR
22
2019 rd
Plenum
Tisdag 25.6.2019 kl. 18.56—18.57
2
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 1—9/2019 rd till finansutskottet. 
Senast publicerat 26-02-2020 17:27