Punkt i protokollet
PR
22
2021 rd
Plenum
Torsdag 11.3.2021 kl. 17.50—18.44
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021. 
Senast publicerat 11-03-2021 20:55