Punkt i protokollet
PR
23
2017 rd
Plenum
Onsdag 15.3.2017 kl. 13.59—19.39
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
RP 258/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2017. 
Senast publicerat 16-03-2017 13:48