Senast publicerat 05-06-2021 13:25

Punkt i protokollet PR 23/2018 rd Plenum Torsdag 15.3.2018 kl. 15.59—18.58

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet

Regeringens propositionRP 6/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2018.