Punkt i protokollet
PR
23
2019 rd
Plenum
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08
2
Val av underrättelsetillsynsutskottet
Val
VAL 21/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 2 på dagordningen är val av underrättelsetillsynsutskottet. Jag konstaterar att valet är enhälligt. 
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i underrättelsetillsynsutskottet: 
Som medlemmar
Mika
Kari
sd
Tarja
Filatov
sd
Veronica
Rehn-Kivi
r
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf
Mari
Rantanen
saf
Sofia
Vikman
saml
Pauli
Kiuru
saml
Antti
Kurvinen
cent
Päivi
Räsänen
kd
Heli
Järvinen
gröna
Markus
Mustajärvi
vänst
Som ersättare
Antti
Lindtman
sd
Hanna-Leena
Mattila
cent
Förste vice talman Tuula Haatainen
Underrättelsetillsynsutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas för att konstituera sig i dag klockan 16.15 i finansutskottets delegationsrum E 428.  
Senast publicerat 26.6.2019 16:39