Senast publicerat 31-05-2021 22:28

Punkt i protokollet PR 24/2015 rd Plenum Onsdag 24.6.2015 kl. 14.00—19.22

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 5/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 25.6.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2015.