Punkt i protokollet
PR
24
2017 rd
Plenum
Torsdag 16.3.2017 kl. 16.00—19.58
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 2/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
18.17
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Tämä rikoslain muutosesitys oikeushenkilön rangaistusvastuun ulottamisesta törkeään kirjanpitorikokseen on mielestäni hyvä. Onkin harmillista, ettei julkisuudessa juuri tartuta näihin hallituksen esityksiin, joilla varmasti tehostetaan korruption torjuntaa — joskaan meillä Suomessahan tutkimusten mukaan ei ole korruptiota, mutta ehkä pääsemme sitten kiinni tähän niin kutsuttuun maan tapaan. Päästäänkö, on toinen asia, mutta ainakin yritetään. 
Lakivaliokunta hyväksyi esityksen muuttamattomana, eikä oppositio esittänyt vastaehdotuksia, joten laki tulee ilmeisen yksimielisesti tarpeeseen. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 258/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 24-08-2017 14:20