Punkt i protokollet
PR
24
2018 rd
Plenum
Fredag 16.3.2018 kl. 12.59—13.31
5
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.3.2018. 
Senast publicerat 10-06-2019 09:30