Annan punkt i protokollet
PR
24
2019 rd
Plenum
Torsdag 27.6.2019 kl. 12.02—17.43
3
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
finansminister
Mika
Lintilä
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
vetenskaps- och kulturminister
Annika
Saarikko
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
näringsminister
Katri
Kulmuni
arbetsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 3 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Senast publicerat 27.6.2019 19:06