Senast publicerat 05-06-2021 08:08

Punkt i protokollet PR 25/2017 rd Plenum Fredag 17.3.2017 kl. 12.59—13.30

3.  Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna

InterpellationIP 1/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-114083
Förslag om misstroende 15.3.2017
Bilaga 3A
Enda behandling
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Ville Niinistös m.fl. interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 15.3.2017.  

Under debatten har Ville Niinistö understödd av Sanna Marin framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A)  

Redogörelsen godkändes. 

Förtroende för statsrådet "ja", Ville Niinistös förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 63 nej; 33 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.